Scopul Rotary

Scopul Rotary este incurajarea şi cultivarea idealului de “A servi” considerat ca o bază a tuturor activităţilor valoroase şi, în particular de a încuraja şi de a cultiva:

  • Dezvoltarea relaţiilor interpersonale ca o oportunitate pentru a servi
  • Reguli de înaltă probitate în exercitarea atribuţiunilor profesionale; recunoaşterea demnităţii tuturor ocupaţiilor utile; obligativitatea de a-şi onora profesia şi de a se ridica la un nivel înalt pentru a servi societatea.
  • Aplicarea idealului de “A servi” de către toţi membrii Rotary în viaţa personală, profesională şi socială.
  • Înţelegerea mutuală la nivel internaţional, promovarea păcii, cultivarea şi întreţinerea relaţiilor cordiale între reprezentanţii diverselor profesiuni, uniţi de idealul de “A servi”