Istoric Rotary Club Cluj-Napoca – Rotarismul în perioada interbelică

Principiile şi idealurile nobile promovate de aceste cluburi nu se putea să nu mobilizeze personalităţi de prestigiu ale societăţii româneşti din epocă. Astfel, la Bucureşti găsim încadraţi în Clubul Rotary pe:
profesorul George Ţiţeica, savantul matematician ing. C. Pennescu Kertsch, inginerul Constantin Buşilă, Principele Constantin Basarab Brâncoveanu, ing. Cezar Mereuţă, director general al Căilor Ferate, prof. Victor Slăvescu, ministru al Finanţelor, Aurel Pană, ministrul Agriculturii, ing. Ion Gigurtu, director general al societăţii Mica Brad, ulterior preşedinte al Consiliului de Miniştri şi alţii.

Dintre realizările clubului amintim: ajutoare materiale trimise în timpul foametei din Basarabia şi îngrijirea mai multor copii, aduşi în  capitală din regiunile calamitate; notabilă e, de asemenea, înfiinţarea unui dispensar medical şi a unei case de cultură în comuna Merişani din judeţul Argeş.

În oraşul nostru, Clubul Rotary a fost înfiinţat în anul 1935 din iniţiativa şi la stăruinţele prof. Mihai Şerban, rectorul Academiei de înalte Studii Agricole, mai târziu, Ministru Subsecretar de Stat la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, care a fost primul preşedinte al clubului. A urmat la conducere prof. dr. Coriolan Tătaru, directorul Clinicii de Dermatologie, ulterior Rezident Regal al Ţinutului Someş şi apoi, ultimul preşedinte, prof. dr. Marius Sturza, directorul Clinicii de Balneologie. Printre membrii clubului mai găsim pe dr. Andrei Rădulescu, directorul Spitalului de Ortopedie, scriitor, cunoscut sub pseudonimul Sera Furpa, pe prof. Petre Grimm de la Catedra de Limba Engleză a Facultăţii de Filologie şi pe ing. Nicu Gherman, Secretarul permanent al clubului.

În scurta sa existenţă interbelică, Clubul Rotary din Cluj a avut preocupări şi activităţi notabile în domeniul umanitar. Amintim: patronajul copiilor schilozi şi patronajul copiilor părăsiţi, adică, cum am spune astăzi, ocrotirea copiilor handicapaţi şi a copiilor străzii. Animatorii acestor acţiuni au fost dr. Rădulescu şi respectiv, prof. Grimm, care au activat sub egida clubului şi cu ajutorul material şi moral al colegilor de club.

În încheierea acestor rânduri, dorim să aducem un omagiu curajului acelor bărbaţi înţelepţi, care, înfruntând adversitatea izvorâtă din ignoranţă a unor reprezentanţi ai presei şi chiar ai Bisericii, au înţeles rolul şi importanţa Cluburilor Rotary pentru crearea societăţii civile şi pentru integrarea ţării noastre în lumea civilizată.

Membru Fondator Rotary Club Cluj-Napoca
Aurel OLTEANU