Istoric Rotary Club Cluj-Napoca – Primul Club Rotary la Cluj

 

După încercări întreprinse în anii 1931/32, primul Club Rotary ia fiinţă la Cluj în Octombrie – Noiembrie 1935, din iniţiativa şi prin diligenţele profesorului Dr. Mihai Şerban, rectorul de atunci al Academiei de Înalte Studii Agricole, cu participarea unor personalităţi importante, constituind cei 32 membri fondatori.
Şedinţa inaugurală a avut loc la 15 decembrie 1935, în prezenţa ing. M. Gerbel, Rotary Comissioner R.I. din Viena şi a ing. Cristian Penescu-Kertsch, primul preşedinte al Clubului Rotary din Bucureşti.
Pentru anul 1935/36 au fost aleşi ca preşedinte al Clubului Clujean, prof. Mihai Şerban iar ca secretar general ing. Nicolae Gherman, amândoi fiind realeşi şi pentru anul 1936/37.
Atacurile adresate Clubului Rotary din Cluj, îndeosebi de către biserica dominantă, sub acuza de vânzare către străini adusă membrilor acestuia, au determinat în anii următori o reducere a frecvenţei membrilor, 10 din aceştia părăsind clubul. Totuşi, noua conducere aleasă pentru anul 1937/ 38, în persoana preşedintelui, prof univ. Dr. Coriolan Tătaru şi a secretarului gen., ing. N. Gherman, au reintrodus asiduitatea prezenţei şi au conturat activităţile de binefacere ale Clubului Clujean, constând din:

  • Patronajul copiilor cu deficienţe motorii,
  • Patronajul copiilor părăsiţi.

Directorul spitalului ortopedic din Cluj, rotarianul Dr. A. Rădulescu, prin experienţa profesională şi prin devotamentul cu care a îmbrăţişat şi a organizat asistenţa recuperatorie şi reeducarea copiilor infirmi, şi-a câştigat merite deosebite în prima din activităţile menţionate iar rotarianul prof. univ. Petre Grimm a organizat patronajul copiilor abandonaţi.
Pentru anul 1938/39 a fost ales ca preşedinte al Clubului Rotary Clujean, prof. univ. Dr. Marius Sturza, iar ca secretar general a fost menţinut tot ing. N. Gherman. Pe parcursul anului s-a iniţiat expunerea de conferinţe, de interes general, cu caracter economic şi tehnic, ca: “Importanţa gazului metan pentru Transilvania şi oraşul Cluj”, “Cartelurile şi concurenţa liberă”, “Chestiunea pâinii în oraşul Cluj” etc.
Ulterior, în 1940, după ce Mihai Şerban, fiind numit ca subsecretar de Stat la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, nu mai putea participa la activităţile specifice, Clubul Rotary din oraşul nostru şi-a încetat activitatea.
Sunt bucuros că acum, după o jumătate de secol, în perspectiva revenirii la normalitate a societăţii civile româneşti, s-a putut reînnoda firul rotarian, existând şansa reală ca, prin cooperarea noastră, a tuturor membrilor noului club, obiectivele de acţiune Rotary să dobândească conţinut şi să fie realizate.


Alexandru ŞERBAN
membru de onoare al Rotary Club Cluj-Napoca